Tillsynsmeddelande 27.10.2017 – 59/2017

PSD2-uppföljningsgrupp som stöd för branschen – det första mötet hålls fredagen den 24 november

Finansinspektionen tillsätter en PSD2-uppföljningsgrupp, vars mål är att förmedla aktuell information om ärendet till branschen, diskutera tolkningsfrågor, ge anvisningar samt att svara på aktörernas frågor. PSD2-uppföljningsgruppen sammanträder ungefär en gång per månad och verksamheten fortgår uppskattningsvis åtminstone fram till sommaren 2019.

Representanter för kreditinstitut, betalningsinstitut och myndigheter samt aktörer som är intresserade av att tillhandahålla de betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster som PSD2 medför, kan delta i uppföljningsgruppen. Du kan delta i uppföljningsgruppen antingen genom att följa e-posten eller genom att delta i mötena. Vi kan bli tvungna att begränsa antalet mötesdeltagare till två deltagare per organisation på grund av utrymmesbrist.

Vi ordnar ett inledande möte för uppföljningsgruppen fredagen den 24 november kl. 9–12 på Finansinspektionen. En noggrannare kallelse skickas till dem som anmält sig till uppföljningsgruppen närmare mötestidpunkten.

Anmäl dig som medlem i uppföljningsgruppen per e-post till psd2(at)fiva.fi senast onsdagen den 8 november 2017. I samband med anmälan kan du framföra önskemål om vilka ärenden du vill att uppföljningsgruppen ska behandla.

Det andra betaltjänstdirektivet, PSD2, ska sättas i kraft nationellt senast den 13 januari 2018. Direktivet öppnar bl.a. bankbranschen för ökad konkurrens och inkluderar betalningsinitierings- och kontoinformations¬tjänster i regleringen. Direktivet kompletteras med flera bestämmelser på lägre nivå.

Slush side event: PSD2 – vad händer nu?

Onsdagen den 29 november kl. 18–20 ordnar vi ett Slush side event i Finlands Banks myntmuseum med temat "PSD2 – missä mennään (PSD2 – vad händer nu?". Evenemanget är öppet för alla. Vi publicerar en inbjudan närmare tidpunkten för evenemanget på Slush och Finansinspektionens webbplatser. Hundra deltagare ryms med.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert, tfn 09 183 5202 eller hanna.heiskanen(at)fiva.fi
  • Sanna Atrila, jurist, tfn 09 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi.