Tillsynsmeddelande 8.8.2017 – 43/2017

Föreskrifter och anvisningar om regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler 6/2017 träder i kraft 8.8.2017

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar om regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler. Anvisningarna träder i kraft den 8 augusti 2017.

Med anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler (ESMA70-151-294). Finansinspektionen rekommenderar i anvisningarna att värdepapperscentralen iakttar ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jukka Laitinen, jurist, telefon 09 183 5287 eller jukka.laitinen(at)fiva.fi (fr.o.m. 14.8.) och
  • Jenni Koskinen, riskexpert, telefon 09 193 5364 eller jenni.koskinen(at)fiva.fi

Bilagor