Tillsynsmeddelande 1.3.2017 – 11/2017

Föreskrifter och anvisningar om bedömning av kreditvärdighet samt försenad betalning och utmätning träder i kraft 1.4.2017

​Finansinspektionen har den 20 februari 2017 meddelat två föreskrifter och anvisningar för finansinstitut som tillhandahåller bostadskrediter eller andra konsumentkrediter med en bostad som säkerhet.

​Anvisningarna gäller bedömning av kreditvärdighet (3/2017) samt försenad betalning och utmätning (4/2017). Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 april 2017.

Genom anvisningarna genomför Finansinspektionen nationellt Europeiska bankmyndigheten EBAs riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet (EBA/GL/2015/11) samt försenad betalning och utmätning (EBA/GL/2015/12). I anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att finansinstitut som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde följer EBAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Sanna Atrila, jurist, sanna.atrila(at)fiva.fi eller tfn 010 831 5552.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 3/2017 Bedömning av kreditvärdighet
EBAs riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet
Föreskrifter och anvisningar 4/2017 Försenad betalning och utmätning
EBAs riktlinjer om försenad betalning och utmätning