Tillsynsmeddelande 26.9.2017 – 54/2017

Finansinspektionens seminarium den 22 november 2017: Finanstjänsterna 2022

Finansinspektionen ordnar sitt årliga seminarium i november. Temat "Finanstjänsterna 2022" är en fortsättning på fjolårets fintech-seminarium. På årets seminarium kartläggs förändringarna inom finansbranschen inom den närmaste framtiden.

Konferensen riktar sig till företagen under tillsyn, myndigheter, media och aktörer inom fintech-branschen.

Teman är bl.a.

  • På vilket sätt kommer digitaliseringen att inverka på finansbranschens verksamhetsmiljö inom den närmaste framtiden?
  • Vilka förändringar möjliggör den datatekniska utvecklingen och vilka eventuellt inte?
  • På vilket sätt svarar aktörerna inom finansbranschen mot den förändrade verksamhetsmiljön?

Programmet offentliggörs i oktober. 
 
Evenemanget ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors och inleds onsdagen den 22 november 2017 kl. 8.30 och avslutas ca kl. 14. 
 
Anteckna datumet i din kalender redan nu.