Tillsynsmeddelande 4.4.2017 – 19/2017

Finansinspektionens fakturering utlokaliseras

Faktureringen av avgiftsbelagda åtgärder och indrivningen av fakturorna överförs från och med den 3 april 2017 till servicecentret Palkeet.

Överföringen påverkar inte priset på åtgärderna och faktainnehållet på fakturorna och kräver inga ändringar av mottagarna av fakturorna. Målet är att i samband med reformen införa en så täckande nätfakturering som möjligt.

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar koncernservice och är underställt finansministeriet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Hannu Vesalainen, hannu.vesalainen(at)bof.fi eller
  • Matti Lakeus, matti.lakeus(at)finanssivalvonta.fi eller per telefon på numret 010 8311.