Tillsynsmeddelande 19.5.2017 – 28/2017

EIOPA inleder stresstest för tilläggspensionsanstalter, Finland deltar i stresstesten

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har den 18 maj 2017 publicerat material till stresstest för anstalter som tillhandahåller yrkesbaserade tilläggspensioner (IORP). IORP-anstalter i Finland är tilläggspensionsstiftelser och -kassor

​EIOPAs mål är att stresstestet ska omfatta 50 procent av de länder där tillgångarna inom IORP-sektorn överstiger 500 miljoner euro. Finansinspektionen har beslutat att de större tilläggspensionsanstalterna i Finland deltar i stresstestet för att få önskad täckning avseende Finlands tilläggspensionsanstalter. De tilläggspensionsanstalter som deltar i stresstestet har meddelats om saken på förhand.

EIOPAs avser att publicera en rapport om stresstestets resultat i december 2017.

Stresstestmaterialet kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi