Tillsynsmeddelande 23.8.2017 – 48/2017

ECB:s samråd om vägledningen för inspektioner och granskning av interna modeller pågår fram till den 15 september

Europeiska centralbanken (ECB) inledde den 27 juli 2017 ett samråd om vägledningen för inspektioner och granskning av interna modeller. Syftet är att beskriva hur ECB:s gemensamma banktillsyn genomför inspektioner och granskar bankernas interna modeller och därigenom också ge vägledning till de inspekterade bankerna. Vägledningen gäller framför allt betydande banker under ECB:s tillsyn. Den har tagits fram i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.

Remisstiden pågår till den 15 september 2017.

Samrådsdokumentet har lagts ut på ECB:s webbplats, där det också finns närmare anvisningar om hur svaren ska lämnas in.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erja Pullinen, riskexpert, telefon 09 183 53 58
  • Sami Pyykönen, byråchef, telefon 09 183 53 32.