Tillsynsmeddelande 9.3.2017 – 15/2017

ECB:s begäran om yttrande: ECB:s utkast till förordning gällande förändringar i bankernas rapportering av ekonomisk information – tiden för yttrande tar slut den 27 mars

Europeiska centralbanken har den 17.2.2017 publicerat en offentlig begäran om yttrande beträffande utkastet till förordning gällande rapporteringen av ekonomisk information (FINREP).

Förändringsförslagen beror i huvudsak på att IFRS 9-standarden träder i kraft den 1.1.2018. Andra förändringar utgör preciseringar och förtydliganden som ett resultat av erhållna rapporteringserfarenheter sedan förordningen trädde i kraft den 31.12.2015.

Tiden för yttrande tar slut den 27 mars 2017. ECB anordnar en offentlig utfrågning den 20 mars 2017 som telekonferens.

Pressmeddelandet gällande konsultationen och tillhörande dokument är tillgängliga i ECB:s nättjänst.

Närmare upplysningar

Sinikka Taskinen, analytiker, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi