Tillsynsmeddelande 7.3.2017 – 12/2017

EBAs tekniska tillsynsstandard om sträng kundautentisering och säker kommunikation mellan betaltjänstparter

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 23 februari ett slutligt utkast till teknisk tillsynsstandard om sträng kundautentisering och säker kommunikation mellan olika betaltjänstparter. EBA har överlämnat tillsynsstandarden till EU-kommissionen för antagande.

​Tillsynsstandarden finns tillgänglig på EBAs webbplats.

I artikel 98 i det andra betaltjänstdirektivet har EBA getts mandat att utarbeta en teknisk tillsynsstandard om sträng kundautentisering och säker kommunikation mellan olika betaltjänstparter.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Terhi Wathén, riskexpert, terhi.wathen(at)fiva.fi eller tfn 010 831 5218
  • Erja Pullinen, riskexpert, erja.pullinen(at)fiva.fi eller tfn 010 831 5358