Tillsynsmeddelande 11.5.2017 – 25/2017

EBAs samråd om hanteringen av operativa risker och säkerhetsrisker i betalningstjänster pågår till den 7 augusti

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 5 maj 2017 inlett ett samråd om förslaget till riktlinjer om hanteringen av operativa risker och säkerhetsrisker i betalningstjänster. Enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD2, artikel 95) ska betaltjänstleverantörerna ha förfaranden för hantering av operativa risker och säkerhetsrisker med anknytning till de tjänster som de tillhandahåller. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med Europeiska centralbanken.

Remisstiden går ut den 7 augusti 2017.

En offentlig utfrågning om förslaget till riktlinjer hålls i EBAs lokaler den 20 juni 2017.

Förslaget till riktlinjer har lagts ut på EBAs webbplats, tillsammans med närmare anvisningar om hur yttranden ska lämnas in.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi eller telefon 09 183 53 58
  • riskexpert Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi eller telefon 09 183 5218.