Tillsynsmeddelande 28.12.2017 – 77/2017

EBAs remiss om den samlade kapitalbedömningsprocessen (SREP), hanteringen av ränterisk och bankernas stresstest pågår till den 31 januari 2018

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 31 oktober 2017 tre samråd enligt den vägkarta för Pelare 2 som upprättats i april 2017.

​Utkast till riktlinjer

  • Riktlinjer om gemensamma rutiner och metoder för den samlade kapitalbedömningen (SREP)
  • Riktlinjer om hantering av ränterisken i samband med andra verksamheter än handel (IRRBB)
  • Riktlinjer om bankernas stresstester (stress testing).

Remisstiden går ut den 31 januari 2018.

Den offentliga utfrågningen om utkasten till riktlinjer äger rum i EBAs lokaler den 16 januari 2018.

Utkasten till riktlinjer finns till påseende på EBAs webbplats, där det också finns närmare anvisningar för lämnande av yttranden.  

Upplysningar

  • om SREP-riktlinjen: ledande riskexpert Erika Penttilä, erika.penttila(at)fiva.fi eller telefon 09 183 52 70
  • om IRRBB-riktlinjen: ledande riskexpert Marjo Risku, marjo.risku(at)fiva.fi eller telefon 09 183 52 75
  • om riktlinjen om stresstester: bankövervakare Helena Aro, helena.aro(at)fiva.fi eller telefon 09 183 52 83