Tillsynsmeddelande 20.11.2017 – 62/2017

EBA har publicerat översättningar av riktlinjerna om riskbedömning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 11 september 2017 publicerat officiella översättningar av riktlinjerna om riskbedömning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) (Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation Process). Riktlinjerna kompletterar EBAs riktlinjer om översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Riktlinjerna vänder sig till de nationella tillsynsmyndigheterna och deras mål är att främja en enhetlig tillsynspraxis i IKT-riskbedömningen. Finansinspektionen rekommenderar att företagen under tillsyn beaktar riktlinjerna i hanteringen av sina informationssystemrisker.

​Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2018.

Riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (pdf)

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erja Pullinen, riskexpert, tfn 09 183 5358 eller erja.pullinen(at)fiva.fi
  • Heli Mäkitalo, riskexpert, tfn 09 183 5369 eller heli.makitalo(at)fiva.fi