Tillsynsmeddelande 11.1.2017 – 1/2017

Anvisningar om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster träder i kraft 13.1.2018

Finansinspektionen har den 10 januari 2017 meddelat kredit- och betalningsinstitut samt förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom Föreskrifter och anvisningar 1/2017 om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 13 januari 2018.

Finansinspektionen sätter nationellt i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter (EBA/GL/2016/06). Finansinspektionen rekommenderar att kredit- och betalningsinstituten samt förmedlarna av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom följer EBAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Eeva-Liisa Raitanen, marknadsövervakare, e-post eeva-liisa.raitanen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5553. 

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 1/2017
EBAs riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter