Tillsynsmeddelande 12.10.2016 – 68/2016

Skade- och livförsäkringsbolagens rapportering på blanketter för Solvens II-variationsanalys

Som en komplettering av Solvens II-genomförandeförordningen (EU) 2015/2450 konstaterar vi att variationsanalysblanketterna S.29.01–S.29.04 i förordningen ska användas för rapportering för första gången 2018 avseende uppgifterna för 2017. Årsrapporterna för 2017 ska lämnas in till Finansinspektionen senast den 6 maj 2018.

​Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 52 51, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi