Tillsynsmeddelande 27.4.2016 – 29/2016

Skade- och livförsäkringsbolagens elektroniska rapportering 2016

Solvens II-regelverket trädde i kraft den 1 januari 2016. Regelverkets ikraftträdande medförde också ändringar i Vakra-rapporteringen. Ändringarnas inverkan har uppdaterats på Finansinspektionens webbsidor, där det redogörs för försäkringsbolagens rapportering.

För ändringarna på rapporteringsblanketterna VD,VF och VI i anslutning till Vakra-kvartalsrapporteringen har redogjorts i meddelandet i distributionstjänsten Jakelu den 23 mars 2016. Information om ändringarna i årsrapporteringen kommer att ges på hösten.

Information om att det publiceras ett rapporteringsprogram avsett för Solvens II-rapporteringen har getts i ett meddelande i distributionstjänsten Jakelu den 8 april 2016.

På sidorna om skade- och livförsäkringsbolagens rapportering har det lagts till länkar till anvisningarna för Solvens II-rapporteringen och rapporteringens tidtabell. De första Solvens II-rapporteringsuppgifterna ska lämnas in den 20 maj 2016 och gäller uppgifterna om den ingående balansräkningen (den 1 januari 2016).

EIOPA uppdaterar rapporteringsriktlinjerna på sin webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi.