Tillsynsmeddelande 13.4.2016 – 24/2016

Kommissionen har offentliggjort Solvens-II riskfria räntesatser och andra tekniska uppgifter

Den 9 februari 2016 har kommissionen gett ut en genomförandeförordning om tekniska uppgifter för Solvens II-beräkningen, bl.a. riskfria räntesatser (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/165). Framöver offentliggör kommissionen tekniska uppgifter med tre månaders intervall.

Förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Juha Sasi, telefon 010 831 55 20, juha.sasi(at)fiva.fi