Tillsynsmeddelande 3.2.2016 – 10/2016

Inräkning av delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet

Finansinspektionen har lagt till ett nytt avsnitt om granskning av kapitalbasens kvalitet i sin webbtjänst Finansinspektionen.fi > Tillsyn > Stabilitetstillsyn > Granskning av kapitalbasens kvalitet. I webbtjänsten finns också nya anvisningar om inräkning av räkenskapsperiodens överskott i kärnprimärkapitalet.

Tillsynsmeddelanden som upphävs

Genom detta meddelande och de anvisningar som lagts ut i Finansinspektionens webbtjänst upphävs Finansinspektionens tidigare tillsynsmeddelanden:

  • tillsynsmeddelande 28.3.2012 – 18/2012: Revisorsutlåtande om inräkning av delårsresultatet i kapitalbasen
  • tillsynsmeddelande 11.3.2014 – 11/2014: Ansökan om inräkning av upplupen vinst i kreditinstituts eller värdepappersföretags kärnprimärkapital

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319 eller e-post minna.sahari(at)fiva.fi 
  • redovisningsexpert Riitta Pelkonen fram till 31.7.2016, telefon 010 831 5420 eller e-post riitta.pelkonen(at)fiva.fi