Tillsynsmeddelande 25.7.2016 – 49/2016

Frågorna om beräkning av den maximala belåningsgraden har kompletterats

Bestämmelserna om beräkning av den maximala belåningsgraden trädde i kraft den 1 juli 2016. Finansinspektionen har kompletterat den Q&A-spalt som publicerades på finska i juni och på svenska i juli med nya svar på tillsynsobjektens frågor om tillämpning av beräkningsformeln.

  • Q&A-spalten på sidan för anvisningar och föreskrifter 3/2015

Det nya innehållet gäller bland annat följande teman:

  • personligt bostadslån används för att betala ett bolagslån
  • finansiering av bostadsrättsavgift
  • byte av bank

Närmare upplysningar ges av

  • riskexpert Jukka Aaltonen, telefon 010 831 5217, jukka.aaltonen(at)fiva.fi
  • byråchef Tommi Orpana, telefon 010 831 5262, tommi.orpana(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 15 juli 2016.