Tillsynsmeddelande 15.7.2016 – 47/2016

Frågor och svar som gäller beräkning av den maximala belåningsgraden

Bestämmelser om den maximala belåningsgraden träder i kraft den 1 juli 2016. Finansinspektionen har den 25 november 2015 meddelat föreskrifter och anvisningar 3/2015 om beräkning av belåningsgraden. Efter att föreskrifterna och anvisningarna meddelades har Finansinspektionen fått frågor om tillämpning av beräkningsformeln från tillsynsobjekten. Finansinspektionen publicerar frågorna och svaren på dem på sin webbplats i form av en Q&A-spalt.

​Frågorna och svaren på dem gäller bland annat följande teman:

  • beräkningens och rapporteringens tillämpningsområde
  • det förfarande som ska iakttas vid BSP-överbryggningsfinansiering
  • begränsning av de kredit- och säkerhetskedjor som ska beaktas vid beräkningen
  • tillämpning av de definitioner som hänför sig till beräkningen.

Närmare upplysningar ges av

  • riskexpert​ Jukka Aaltonen, puhelin 010 831 5217, jukka.aaltonen(at)fiva.fi
  • byråchef​ Tommi Orpana, puhelin 010 831 5262, tommi.orpana(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 29 juni 2016.