Tillsynsmeddelande 3.5.2016 – 31/2016

Finansinspektionen satsar på att ta fram e-tjänster, diskussionsmöte den 16 maj 2016

Finansinspektionen har inlett ett projekt i syfte att utreda möjligheterna att öppna e-tjänster mellan företagen under tillsyn och andra aktörer på finansmarknaden för utbyte av information med Finansinspektionen. Genom e-tjänster vill man förenhetliga skötseln av ärenden med tillsynsmyndigheten: för rapportörer och uppgiftslämnare skapas en tjänst via vilken erforderlig information levereras.

​Avsikten är att ta fram en e-tjänst som har ett gott dataskydd och samtidigt är så användarvänlig som möjlig.
 
Projektets förundersökningar är på slutrakan. Som nästa steg kommer Finansinspektionen att höra de kommande användarnas synpunkter på e-tjänsten. Vi ordnar ett möte för intresserade måndagen den 16 maj 2016 kl. 9–10.30. Det är möjligt att delta antingen

  1. via Skype for Business-distansmötesfunktionen (högst 250 deltagare) eller
  2. på plats på adressen Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, Helsingfors (högst 80 deltagare).

Tillställningen går på finska, men frågor kan också ställas på svenska. Lämna anmälan senast den 9 maj via nedanstående länk. Anteckna på vilket sätt du avser att delta.

https://www.lyyti.in/Sahkoinen_asiointi_6500

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaakko Mauranen, it-chef, projektchef, telefon 010 831 5386
  • Esa Pitkänen, ledande expert, telefon 010 831 5248