Tillsynsmeddelande 1.6.2016 – 38/2016

ECB inleder ett andra offentligt samråd om tillämpning av alternativa kapitaltäckningsregler enligt tillsynsmyndighetens prövning

Europeiska centralbanken (ECB) har den 18 maj 2016 publicerat en samrådsförfrågan om tillägg till sin handbok om tillämpning av alternativa kapitaltäckningsregler enligt tillsynsmyndighetens prövning.

Syftet är att införa 8 nya regelalternativ i den handbok som ECB gett ut den 29 mars 2016.

ECB:s handbok är i princip avsedd att underlätta arbetet för de gemensamma tillsynsgrupper som består av representanter för de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB:s tillsynsmyndigheter, när de fattar beslut om ansökningar och tillsyn som gäller företag under direkt tillsyn.

Samrådsförfrågan finns tillgänglig på ECB:s webbplats. Samrådsperioden avslutas den 21 juni 2016. ECB håller en offentlig utfrågning den 3 juni 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12 eller jyri.helenius(at)fiva.fi