Tillsynsmeddelande 9.11.2016 – 72/2016

EBAs samråd om riktlinjer för ansökan om auktorisation enligt det andra betaltjänstdirektivet – remisstiden går ut den 3 februari 2017

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 3 november 3.11.2016 ett samrådsdokument om riktlinjer (guidelines) för ansökningar om auktorisation enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Riktlinjerna hänför sig till artikel 95 i det andra betaltjänstdirektivet. Remisstiden går ut den 3 februari 2017.

​Samrådsdokumentet, som innehåller ett utkast till riktlinjer, finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • institutsansvarig Juha Eerikäinen, juha.eerikainen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5322
  • riskexpert Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218