Tillsynsmeddelande 12.12.2016 – 81/2016

EBAs samråd om riktlinjer för incidentrapportering enligt det andra betaltjänstdirektivet – remisstiden går ut den 7 mars 2017

EBAs samråd om riktlinjer för incidentrapportering enligt det andra betaltjänstdirektivet – remisstiden går ut den 7 mars 2017
​Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 7 december 2016 ett samrådsdokument om riktlinjer (guidelines) för underrättelse om allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Riktlinjerna hänför sig till artikel 96 i det andra betaltjänstdirektivet. Remisstiden går ut den 7 mars 2017.

Samrådsdokumentet, som innehåller ett utkast till riktlinjer, finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av
Terhi Wathén, riskexpert, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218
Heli Mäkitalo, riskexpert, heli.makitalo(at)fiva.fi, telefon 010 831 5369