Tillsynsmeddelande 28.9.2016 – 65/2016

EBAs samråd om riktlinjer för betaltjänstleverantörers ansvarsförsäkringar eller andra garantier – remisstiden går ut den 30 november

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 22 september ett samrådsdokument om riktlinjer (guidelines) för betaltjänstleverantörers ansvarsförsäkringar eller andra garantier. Riktlinjerna hänför sig till artikel 5 i det andra betaltjänstdirektivet. Remisstiden går ut den 30 november 2016.

​Samrådsdokumentet, som innehåller ett utkast till riktlinjer, finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • risk expert Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5218
  • risk expert Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358