Tillsynsmeddelande 8.1.2016 – 1/2016

EBA har publicerat ett samrådsdokument gällande sträng kundautentisering och säker kommunikation

I artikel 98 i andra betaltjänstdirektivet ges Europeiska bankmyndigheten (EBA) ett mandat att utarbeta en teknisk standard för tillsyn (Regulatory Technical Standard, RTS) gällande sträng kundautentisering och säker kommunikation mellan olika betaltjänstparter. EBA publicerade ett samrådsdokument om detta den 9 december 2015.Svaren till samrådsdokumentet ska sändas senast den 8 februari 2016. Samrådshandlingarna finns på EBA:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi., telefon 010 831 5218
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5358