Tillsynsmeddelande 18.8.2016 – 55/2016

EBA har publicerat ett samrådsdokument gällande sträng kundautentisering och säker kommunikation

I artikel 98 i andra betaltjänstdirektivet ges Europeiska bankmyndigheten (EBA) ett mandat att utarbeta en teknisk standard för tillsyn (Regulatory Technical Standard, RTS) gällande sträng kundautentisering och säker kommunikation mellan olika betaltjänstparter. EBA publicerade ett samrådsdokument, som innehåller ett utkast till den tekniska standarden, den 12 augusti 2016.

Svaren till samrådsdokumentet ska sändas till EBA senast den 12 oktober 2016. Samrådshandlingarna finns på EBA:s webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5218, och
  • riskexpert Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5358.