Tillsynsmeddelande 8.1.2016 – 3/2016

EBA har publicerat ett samrådsdokument gällande oberoendet av bearbetningen av kortprogram och kortbetalningar enligt förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

I artikel 7.1 i förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (EU) 2015/751 ges Europeiska bankmyndigheten (EBA) ett mandat att utarbeta en teknisk standard för tillsyn (Regulatory Technical Standard, RTS) gällande oberoendet av bearbetningen av kortprogram och kortbetalningar (redovisning, beslutsprocesser och organisation). EBA publicerade samrådsdokumentet, som innehåller ett utkast till den tekniska standarden, den 9 december 2015.

Remisstiden går ut den 8 mars 2016. Samrådshandlingarna finns på EBA:s webbplats.

Närmare upplysningar ges av

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5218
  • Anne Nisén, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, telefon 010 831 5211