Tillsynsmeddelande 13.1.2016 – 5/2016

De europeiska finansiella tillsynsmyndigheternas samråd om automatiserad finansiell rådgivning

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA) har publicerat ett diskussionsunderlag om automatiserad finansiell rådgivning. Diskussionsunderlaget beskriver de nuvarande användningssätten för automatisk rådgivning till konsumenter i finanssektorn (bank-, försäkrings- och investeringssektorn) och eventuella fördelar och risker med automatisk finansiell rådgivning för konsumenter och tjänsteleverantörer. Målet är att bedöma behovet av eventuell lagstiftning.

Kommentarer till diskussionsunderlaget kan lämnas via EBAs webbplats genom att fylla i svarsblanketten senast 4.3.2016.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 55 67, e-post pasi.orava(at)fiva.fi

Bilagor