Tillsynsmeddelande 28.11.2016 – 76/2016

Centrala datum för SBP-rapporteringen 2017

Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner i ett meddelande den 12 oktober 2016 om centrala datum för SBP-rapporteringen i anslutning till jämförelse av interna metoder för tillsynsändamål. Alla kreditinstitut som använder interna modeller för marknadsrisk och kreditrisk ska tillställa Finansinspektionen uppgifter om referensportföljer enligt de datum som nämnts i EBAs meddelande.

Meddelandet finns tillgängligt på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Matti Suni, matti.suni(at)fiva.fi, riskexpert, telefon 010 831 52 59