Tillsynsmeddelande 26.5.2016 – 35/2016

Anvisningar om processer för produktgodkännande för kredit- och betalningsinstitut träder i kraft den 3 januari 2017

Finansinspektionen har den 24 maj 2016 meddelat anvisningar 5/2016 om processer för produktgodkännande för kredit- och betalningsinstitut.

Genom anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter (EBA/GL/2015/18). Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att kredit- och betalningsinstitut följer EBA:s riktlinjer. Anvisningarna träder i kraft den 3 januari 2017.

​Närmare upplysningar lämnas av

Jurist Sanna Atrila, e-post sanna.atrila(at)fiva.fi, tfn 010 831 5552

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 5/2016: Processer för produktgodkännande