Tillsynsmeddelande 30.5.2016 – 37/2016

Ändringarna av föreskrifter och anvisningar 20/2013 om Finrep-rapportering av finansiell information träder i kraft 1.6.2016

Finansinspektionen har den 24 maj 2016 utfärdat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 20/2013 om rapportering av finansiell information.

Innehållet i reformen

Till regelverket i föreskrifter och anvisningar 20/2013 har fogats ECB:s förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13).

Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 juni 2016.

Yttranden

De yttranden som inkommit finns på Finansinspektionens webbplats (på finska) i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om de uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna lämnas av analytiker Sinikka Taskinen, telefon 010 831 5239 eller e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 20/2013 Rapportering av finansiell information