Tillsynsmeddelande 9.9.2016 – 60/2016

Ändringar i anvisningarna och föreskrifterna om utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande

​Finansinspektionens direktion godkände den 5 september 2016 en ändring av föreskrifter och anvisningar 2/2015 ”Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande, rekommendation och anvisningar”. Genom ändringen intogs i föreskrifterna och anvisningar EBA:s ”Anvisning om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU” (EBA/GL/2016/03; 19.7.2016).  Anvisningen vänder sig till resolutionsmyndigheter samt till finansinstitut som nämns i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1093/2010.  Finansinspektionen rekommenderar att ovannämnda finansinstitut iakttar anvisningen.

I anvisningen anger EBA hur information som erhållits i samband med resolution kan röjas i sammandrag eller sammanställning på ett sätt som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut eller sammanslutningar. Om den konfidentiella informationen rör färre än tre kreditinstitut bör informationen inte röjas.

Närmare upplysningar lämnas av

Raimo Husu, jurist, tel. 010 831 5282

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 2/2015: Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande