Tillsynsmeddelande 22.12.2015 – 59/2015

Rapport om konsumenttrender och rapport om god praxis när information lämnas

EIOPAs rapport om konsumenttrender

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat en rapport om konsumenttrender inom försäkringsbranschen 2014.

Rapport om god praxis när information lämnas till medlemmar i en tilläggspensionsordning
EIOPA har utarbetat ett rapportutkast om god praxis när information lämnas till medlemmar i fackliga tilläggspensionsordningar. I rapporten behandlas även de medel med vilka information ges t.ex. brev, webbsidor och informationsmöten.

EIOPA ber intressegrupperna lämna kommentarer om rapporten senast den 22 mars 2016 per e-post till adressen CP-15-011(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas i enlighet med EIOPAs anvisningar.

Samrådsdokumenten kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550 eller erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557 eller paivi.turunen(at)fiva.fi.