Tillsynsmeddelande 30.4.2015 – 16/2015

Nya åtgärdstariff träder i kraft 1.5.2015

Finansinspektionens nya åtgärdstariff träder i kraft den 1 maj 2015.Tariffen har uppdaterats enligt ändringarna i försäkringsbolagslagen med anledning av Solvens II.

Åtgärdstariffen finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ekonomiexpert Tommi Tulonen, telefon 010 831 5286.

Bilaga

Åtgärdstariff