Tillsynsmeddelande 28.10.2015 – 43/2015

Information om EU:s finansiella myndigheters ställningstaganden och remisser fås snabbt via Twitter

Det är möjligt att i realtid följa EBAs, EIOPAs och ESMAs kommunikation via Twitter genom att beställa dessa myndigheters input. Input kan också följas i tjänsten utan ett eget Twitterkonto.

På sitt Twitterkonto https://twitter.com/FIN_FSA informerar Finansinspektionen om bl.a.

  • nya publikationer
  • seminarieanföranden 
  • lediga arbetsplatser 
  • de ovan nämnda myndigheternas ställningstaganden och remisser

Logga in på Twitter och beställ Finansinspektionens input om du vill följa Finansinspektionens teman i så realtid som möjligt. Finansinspektionens input är i huvudsak på finska.

Finansinspektionen publicerar fortsättningsvis webbnyheter och vid behov tillsynsmeddelanden om EBAs, EIOPAs och ESMAs viktigaste ställningstaganden och remisser, såsom hittills. Meddelandena publiceras på Finanssivalvonta.fi och de kan fortfarande beställas på adressen finansinspektionen.fi > Press & publicerat > Prenumeration på elektroniska publikationer.

Närmare upplysningar ges av

Terhi Lambert-Karjalainen, kommunikationschef, telefon 010 831 5303