Tillsynsmeddelande 28.10.2015 – 42/2015

Ikraftträdande av en rekommendation och anvisningar om utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande

​Finansinspektionen sätter i kraft följande anvisningar och rekommendation från Europeiska bankmyndigheten (EBA)

  • Europeiska bankmyndighetens rekommendation (EBA/REC/2013/02) av den 23 januari 2013 om utarbetande av återhämtningsplaner
  • Europeiska bankmyndighetens anvisningar (EBA/GL/2014/06) av den 18 juli 2014 om olika scenarier som ska användas i återhämtningsplaner
  • Europeiska bankmyndighetens anvisningar (EBA/GL/2015/02) av den 23 juli 2015 om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner
  • Europeiska bankmyndighetens anvisningar (EBA/GL/2015/03) av den 29 juli 2015 om faktorer som ska utlösa åtgärder för tidigt ingripande enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/59/EU
  • Europeiska bankmyndighetens anvisningar (EBA/GL/2015/07) av den 6 augusti 2015 om tolkningen av de omständigheter under vilka ett institut ska anses fallera eller sannolikt komma att fallera enligt artikel 32.6 i direktiv 2014/59/EU

Europeiska bankmyndighetens anvisningar och rekommendation vänder sig till tillsynsobjekt som omfattas av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) och till den nationella tillsynsmyndigheten. Anvisningarna tillämpas på alla kreditinstitut med koncession och på värdepappersföretag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning eller garantiverksamhet för finansiella instrument i enlighet med lagen om investeringstjänster, samt på en sammanslutning av inlåningsbanker.

Rekommendationen och de två första anvisningar i förteckningen trädde i kraft den 1 november 2015. De två sistnämnda anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2016.

För mer information kontakta

  • Jurist Raimo Husu, telefon 010 831 5282, raimo.husu(at)fiva.fi
  • Jurist Johanna Örndahl, telefon 010 831 5306, johanna.orndahl(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 2/2015: Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande.