Tillsynsmeddelande 18.6.2015 – 26/2015

Föreskrifterna och anvisningarna om hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn träder i kraft 1.7.2015

Finansinspektionen har den 21 april 2015 meddelat nya föreskrifter och anvisningar om hanteringen av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn.

Innehåll

Föreskrifterna och anvisningarna om hantering av operativa risker har uppdaterats med anledning av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om säkerheten vid internetbetalningar av den 19 december 2014. Samtidigt har hänvisningen till Europeiska centralbankens motsvarande rekommendationer slopats i föreskrifterna och anvisningarna. Föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 juli 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Terhi Wathén, telefon 010 831 5218.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2014