Tillsynsmeddelande 9.1.2015 – 1/2015

ESMA har utfärdat råd som gäller direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument för kommissionen samt utkast till tekniska standarder

Europeiska värdepapperstillsynskommittén (ESMA) har utfärdat råd för kommissionen som gäller direktivet (MiFID II) och förordningen (MiFIR) om marknader för finansiella instrument samt utkast till tekniska standarder. ESMA ber om yttranden om utkasten till tekniska standarder senast den 2 mars 2015. Därtill ordnar ESMA ett samrådsmöte om de tekniska standarderna i Paris den 19 februari 2015.

Handlingarna kan läsas på ESMAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Handelsplatser och handel: marknadsinspektör Leena Savolainen, telefon 010 831 382, leena.savolainen(at)fiva.fi och
  • jurist Merja Lehtimäki, telefon 010 831 5529, merja.lehtimaki(at)fiva.fi

  • Värdepappersföretag och investerarskydd: marknadsinspektör Anu Ranta, telefon 010 831 5395, anu.ranta(at)fiva.fi