Tillsynsmeddelande 27.10.2015 – 41/2015

EBA har gett ut riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 5 oktober 2015 riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamhet utanför handelslagret. Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2016

Finansinspektionen ska meddela EBA senast den 7 december 2015 om sin avsikt att följa riktlinjerna.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Risto Peltokangas, telefon 010 831 5273.

Bilagor

EBAs riktlinjer på finska, svenska och engelska