Tillsynsmeddelande 11.12.2015 – 53/2015

EBA ber om yttranden om de ändringar som IFRS 9 medför i rapporteringen av finansiell information (FINREP)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade ett samrådsdokument om utkastet till teknisk standard för genomförande den 8 december 2015. Denna genomförandestandard gäller rapporteringen av finansiell information (FINREP) och de ändringar som IFRS 9 medför i rapporteringen.

Samrådet avslutas den 8 mars 2016.

Upplysningar lämnas av

analytiker Sinikka Taskinen, e-post sinikka.taskinen(at)fiva.fi

Bilagor

EBAs samråd