Tillsynsmeddelande 24.10.2014 – 69/2014

Öppen konsultation om EBAs anvisningar om säkerheten vid nätbetalningar

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 20 oktober 2014 anvisningar om säkerheten vid nätbetalningar (Guidelines on the security of internet payments) för öppen konsultation. Anvisningarna grundar sig på de rekommendationer om säkerheten vid nätbetalningar som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheternas och centralbankernas gemensamma arbetsgrupp European Forum on the Security of Retail Payments.

Pressmeddelandet om konsultationen samt anvisningarna finns i EBAs nättjänst.  

Remisstiden pågår till den 14 november 2014. Yttranden sänds direkt till Europeiska bankmyndigheten.

Avsikten är att EBA:s anvisningar ska träda i kraft i oktober 2015.

Mer information

  • Terhi Wathén, terhi.wathen(at)fiva.fi., telefon 010 831 5218
  • Erja Pullinen, erja.pullinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5358