Tillsynsmeddelande 25.7.2014 – 46/2014

Ny organisation för Finansinspektionen från 1.8 – avdelningarna för marknadstillsyn och marknadsuppförande slås samman

Finansinspektionen får en ny organisation den 1 augusti 2014. Syftet med omorganisationen är att omfördela Finansinspektionens resurser så att de bättre motsvarar den aktuella omvärlden, tydliggör uppgifts- och ansvarsfördelningen och effektiviserar verksamheten.

Avdelningarna för marknadstillsyn och marknadsuppförande slås ihop till en avdelning för marknads- och uppförandetillsyn. Samtidigt går byråerna för investeringsprodukter och finansiella tjänster samman i en ny byrå för investeringsprodukter och -tjänster. Genom sammanslagningen effektiviseras tillsynen av investeringsprodukter och uppförandet vid försäljningen av dem.

Inom institutstillsynen delas tillsynen över försäkringssektorn upp på två byråer: byrån för skade- och livförsäkringsbolag och byrån för arbetspensionsanstalter , dit solvenstillsynen av försäkringssektorn och tillsynen av de viktigaste riskkategorierna koncentreras. För tillsynen av banksektorn svarar även i fortsättningen byrån för finanssektorn. Redovisningsexperterna och juristerna från byrån för kapitaltäckningsanalys och matematikerna från byrån för försäkringstekniska risker och forskning inom risktillsynen går över till tillsynsbyråerna inom institutstillsynen.

Till enheten ledningssekretariat och strategistöd koncentreras ledningssekretariatet, strategistödet och de administrativa funktionerna. Kommunikationen kommer också härefter administrativt att höra till enheten.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 5300.

Bilaga

Finansinspektionens organisation 1.8.2014 (utkast, på finska)