Tillsynsmeddelande 17.4.2014 – 22/2014

Kommissionen godkände 16.4.2014 en förordning om genomförandestandard angående tillsynsrapportering

Kommissionen har godkänt en genomförandeförordning om en teknisk rapporteringsstandard (ITS) som ska meddelas om tillsynsrapportering. De inlämningstider för COREP-rapporterna som ingår i förordningen har ändrats från tidigare uppgivna datum. Ändringen gäller rapportering av kapitalbas och kapitaltäckningsgrad, stora exponeringar (LE), likviditetstäckningsgrad (LCR) och strukturell likviditetskvot (NSFR). Kvartalsrapporteringen genomförs för första gången avseende läget den 31 mars 2014 och månadsrapporteringen likaså avseende läget den 31 mars 2014. Rapporterna ska tillställas Finansinspektionen senast den 30 juni 2014.

Finansinspektionens rapporteringsprogram för COREP-rapporteringen offentliggörs den 16 maj 2014. En testversion av rapporteringsprogrammet finns tillgänglig via Jakelu Distributionstjänst.

Med anledning av de förfrågningar som sänts till Finansinspektionen konstaterar vi att skyldigheterna enligt del 6 i EU-förordningen (om likviditet) i enlighet med Finansinspektionens ställningstagande den 31 december 2013 inte tillämpas på värdepappersföretag. Kraven på rapportering av kapitaltäckningsgrad (LCR) och strukturell likviditetskvot (NSFR) tillämpas således inte heller på värdepappersföretag. Ställningstagandet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats.

Kommissionens förordning om en genomförandestandard avseende rapportering av intecknade tillgångar (asset encumbrance) är under beredning. Ett beslut om uppskov av rapporteringen av dessa uppgifter har dock redan fattats. Inlämningsdagen för de första rapporterna om läget den 31 december 2014 kommer att vara den 11 februari 2015.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Taina Erovaara-Williams, taina.erovaara-williams(at)fiva.fi, telefon 010 831 5422
  • Marika Männistö, marika.mannisto(at)fiva.fi, telefon 010 831 5539