Tillsynsmeddelande 15.5.2014 – 27/2014

Förlängning av inlämningstiden för finanssektorns finansiella rapporter (FINREP) per den 30 juni 2014

Finansinspektionen förlänger inlämningstiden för de finansiella rapporter (FINREP) som instituten i finanssektorn ska lämna in per den 30 juni 2014. De finansiella rapporterna (FINREP) och bilagorna (FA och FT) per den 30 juni 2014 ska lämnas in senast den 18 augusti 2014 i stället för den 11 augusti 2014, såsom tidigare angetts. De uppdaterade föreskrifterna och anvisningarna 20/2013 träder i kraft den 15 maj 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Sinikka Loponen, telefon 010 831 52 39, e-post sinikka.loponen(at)fiva.fi.