Tillsynsmeddelande 10.12.2014 – 83/2014

Föreskrifterna och anvisningarna om hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn träder i kraft den 1 februari 2015

Finansinspektionen har den 4 november 2014 meddelat nya föreskrifter och anvisningar om hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn.

Innehåll i föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna beaktar den uppdaterade lagstiftningen. Avsnitt 9.2 innehåller bestämmelser om årsanmälan till Finansinspektionen om de största förlusthändelserna på grund av operativa risker. Den första anmälan lämnas om förlusthändelser som inträffat 2015.

Följande standarder och standardavsnitt upphävs:

  • 4.4b Hantering av operativa risker
  • RA4.2 Rapportering av händelser relaterade till operativa risker
  • Avsnitt 9.7 i standard 6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster
  • Avsnitt 4.3.4 i standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tuomo Malin, telefon 010 831 53 24.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2014