Tillsynsmeddelande 18.2.2014 – 6/2014

ESMAs yttrande om uppföranderegler för försäljning av komplexa investeringsprodukter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har den 7 februari 2014 gett ut ett yttrande för att påminna om de skyldigheter enligt Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) som ska uppfyllas vid försäljningen av komplexa investeringsprodukter. I yttrandet beskrivs minimivillkoren för förfarandet vid försäljning av komplexa investeringsprodukter.

Allt komplexare investeringsprodukter säljs till icke-professionella investerare. Med tanke på investerarskyddet är det av största vikt att kunderna redan när de köper produkten förstår riskerna i produkterna och kostnaderna i förhållande till den förväntade avkastningen. Tillhandahållarna av investeringstjänster är skyldiga att handla ansvarsfullt och i kundens intresse.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Anu Ranta, telefon 010 831 5395.

Bilagor

ESMAs pressmeddelande av den 7 februari 2014  ESMA tells firms to improve their selling practices for complex financial products
ESMAs yttrande  MiFID practices for firms selling complex products