Tillsynsmeddelande 14.10.2014 – 64/2014

EIOPAs offentliga samråd om fortsatt beredning av solvensregler för IORP-institut

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har inlett ett offentligt samråd om fortsatt beredning av solvensregler för tjänstepensionsinstitut (IORP).
 
EIOPA ber intressegrupperna lämna kommentarer till samrådsdokumentet senast den 13 januari 2015 per e-post till adressen CP-14-040(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas på engelska enligt EIOPAs mall och instruktioner.

Samrådsdokumentet kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 55 36.