Tillsynsmeddelande 2.10.2014 – 59/2014

EIOPA arrangerar samråd om intressekonflikter vid försäljningen av försäkringsbaserade investeringsprodukter

Europeiska kommissionen hade begärt Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA om råd angående intressekonflikter vid försäljningen av försäkringsbaserade investeringsprodukter. Begäran om råd grundar sig på en ändring av försäkringsförmedlingsdirektivet, genom vilken bestämmelser om identifiering och förebyggande av intressekonflikter, och om information till kunderna vid en eventuell intressekonflikt, fogas till direktivet.

EIOPA har under våren 2014 begärt kommentarer till ett diskussions-underlag om ärendet (tillsynsmeddelande 30, 24.5.2014). Nu ber EIOPA intressegrupperna sända sina kommentarer till ett samrådsdokument till e-postadressen CP-102-IMD(at)eiopa.europa.eu senast kl. 18 CET den 1 december 2014. Kommentarerna ska lämnas på engelska i enlighet med anvisningarna på EIOPAs svarsblankett.

Samrådsdokumenten finns tillgängliga på  EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 55 50, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 55 57, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi