Tillsynsmeddelande 23.5.2014 – 30/2014

EIOPA arrangerar samråd om intressekonflikter som ansluter sig till försäljningen av försäkringsbaserade placeringsprodukter

EU-kommissionen har begärt Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA om samråd om intressekonflikter som ansluter sig till försäljningen av försäkringsbaserade placeringsprodukter. Begäran om samråd grundar sig på en ändring av försäkringsförmedlingsdirektivet, genom vilken bestämmelser om identifiering och förebyggande av intressekonflikter samt om information som ska ges kunderna vid en eventuell intressekonflikt fogas till direktivet.

EIOPA ber intressegrupperna skicka kommentarer till diskussionsunder-laget senast den 22 juli 2014 kl. 18 CET via e-post till DP-14-IMD(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas in på engelska i enlighet med EIOPA:s svarsblankett och instruktioner.

Samrådsdokumenten finns på EIOPA:s webbtjänst.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.