Tillsynsmeddelande 15.8.2014 – 50/2014

EBA har gett ut nya versioner av XBRL-taxonomierna och DPM-modellen för sameuropeisk rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har gett ut nya versioner (version 2.1) av tabellmallarna för den tekniska standarden för genomförande av EBA-rapportering (ITS = Implementing Technical Standards), av DPM-modellen (Data Point Model) och av XBRL-taxonomierna för COREP- och FINREP-rapporteringen och motsvarande helt nya specifikationer för rapporteringen av intecknade tillgångar (AE: Asset Encumbrance). Utöver AE-rapporteringen gäller de största ändringarna rapporteringen av justerade lånevillkor (forbearance) och oreglerade fordringar (non-performing exposures).

DPM-modellen beskriver rapporteringsbegreppen och relationerna mellan dem i form av en relationsdatabas. Den är avsedd för sådana tillsynsmyndigheter och företag under tillsyn som med egna metoder tar fram de rapporteringsfiler som krävs. Taxonomierna beskriver i första hand de rapportfiler som tillsynsmyndigheten skickar till EBA, men i många länder såsom i Finland är de också integrerade i beskrivningen av den maskinläsbara rapport som företagen under tillsyn skickar till tillsynsmyndigheterna.

De utgivna specifikationerna används i Finland i COREP-rapporteringen från företag under tillsyn till FI från och med ställningen den 30 september 2014.  Rapporteringen av intecknade tillgångar inleds från och med ställningen den 31 december 2014 och kommer att uppdateras med nya tekniska specifikationer i slutet av året. FINREP-rapporteringen genomförs inte i Finland i XBRL-format, utan i csv-format enligt separata tekniska specifikationer från FI. FI uppdaterar sina elektroniska anvisningar och föreskrifter med de innehållsliga och tekniska specifikationerna för rapporteringen samt rapporteringsprogrammen i Jakelu så att de motsvarar EBAs nya specifikationer och meddelar separat om detta genom tillsynsmeddelanden.

EBA ger under hösten ut nya taxonomier och andra specifikationer för rapporteringen per ställningen den 31 december 2014. De innehåller rättelser av gällande specifikationer och specifikationer för den nya rapporteringen om finansieringsplaner (Funding Plans).

 Läs mer i EBAs pressmeddelande

Närmare upplysningar lämnas av

  • COREP: riskexpert Aleksi Vänttinen, aleksi.vanttinen(at)fiva.fi, telefon 010 83 155 38
  • Intecknade tillgångar: riskexpert Lauri Kujala, lauri.kujala(at)fiva.fi, telefon 010 831 52 23
  • Rapporteringsteknik: IT-chef Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)fiva.fi, telefon 010 831 53 86, eller planerare Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, telefon 010 831 25 58.